EMDR voor kinderen

EMDR VOOR KINDEREN

Net als volwassenen kunnen kinderen ook klachten hebben naar aanleiding van traumatische ervaringen. Dit resulteert vaak in angsten, die belemmerend kunnen werken voor het dagelijks functioneren. Deze angsten  (bv.  voor de dokter,  voor honden, overlijden in de naaste omgeving) zijn met EMDR goed te behandelen.