Zijn er ook nadelen

PSYCHOLOGENPRAKTIJK HERMANS MELICK


ZIJN ER OOK NADELEN ?


Na afloop van een EMDR zitting kunnen de effecten nog even doorwerken. Dit komt omdat er een proces van verwerking op gang komt. Dit kan  even het idee geven de regie kwijt te zijn. Geruststellend is te weten dat dit in de regel niet langer dan twee dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan.