Hoe gaat EMDR in zijn werk

HOE GAAT EMDR IN ZIJN WERK ?

We zoeken naar de herinnering aan gebeurtenissen waar de client nog steeds last van heeft. We maken een overzicht van alle gebeurtenissen. Als dat lukt wordt gevraagd vraag om naar iedere gebeurtenis te kijken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens alsof het een film is.  Kleine kinderen en mensen met een verstandelijke beperking kunnen dit ook. Ze worden hierbij geholpen. Dan wordt deze "film" stil te gezet op het meest nare moment, zoals het nu nog in het hoofd zit. Dan wordt er een afleidende stimulus aangeboden.Dit kunnen oogbewegingen zijn, klikjes, muziek, trillertjes of er wordt zachtjes getapt. De EMDR procedure brengt vaak een stroom van gedachten en beelden op gang, maar ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Na iedere set wordt gevraagd of bekeken of er iets verandert, waarna een nieuwe set volgt.